gohome
tytul: Elektrośmieci napędzają szarą strefętytul: Żarówkowi ściemniacze!tytul:  Eko Strefa na Wyspie Słodowej we Wrocławiutytul: 20 tysięcy telefonów na 20te Sprzątanie Światatytul: Ustawa śmieciowa: odzyskujemy znacznie więcej surowców wtórnychtytul: Wystawa *Zbieraj elektrośmieci* - gdzie byliśmy?tytul: Elektrozbiórka w ramach Drugich Wrocławskich Dni Elektrorecyklingutytul: Wystawa *Zbieraj Elektrośmieci* we Wrocławiu

PSZOK – czyli gdzie możesz pozbyć się problematycznych odpadów komunalnych?

2013-09-10

Sposób funkcjonowania PSZOKów powinien być ustalony w uchwale rady gminy w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych


Takie uchwały na pewno są dostępne na stronach internetowych gminy lub są wywieszone w tradycyjny sposób w urzędzie gminy. Z kolei w regulaminie PSZOKu mogą być zapisane dodatkowe warunki, od których zależy możliwość przyjęcia odpadów (np. wymóg okazania dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania czy zameldowania w danej gminie). Również w regulaminie znajduje się informacja jakie odpady możemy zostawić w PSZOKu. Z racji tego, że regulaminy dla danych gmin różnią się, to też odpady jakie możemy zostawić w PSZOKu poszczególnych gmin również są różne, przeważnie mowa tu o odpadach takich jak: oleje, rozpuszczalniki, płyny hamulcowe, farby, kleje, opakowania (z tworzyw sztucznych, z drewna, z metali, wielomateriałowe, z szła, z papieru i tektury), leki, baterie, akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, drewno, tworzywa sztuczne, metale, odpady wielkogabarytowe (meble), odpady ulegające biodegradacji (m.in. gałęzie, liście, skoszona trawa), odpady budowlane.

Najważniejszy jest fakt, że takie odpady komunalne gmina musi przyjąć bezpłatnie. Są więc jakieś pozytywne aspekty „rewolucji śmieciowej”, teraz bowiem nie musimy się martwić jeśli na strychu znajdziemy starą partię, przeterminowanych i niewykorzystanych farb, po prostu wystarczy je zawieść je do PSZOKu, analogicznie jest z innymi odpadami. Warto jednak przed przyjazdem do PSZOKu upewnić się, że dany PSZOK przyjmie nasze odpady.

żródło: www.forenvironment.pl


miniaturaminiatura
miniaturaminiaturaminiatura
miniaturaminiatura